Генеральное консульство Российской Федерации в городе Хошимине
+84-28-3-930-39-36 (при звонках из России),
028-3-930-39-36 (при звонках по Вьетнаму), +84903084588 (для экстренной связи)
/
ru

Về Bản khai xuất nhập cảnh

 Theo của Quy định của Chính phủ Liên bang Nga số 413 ngày 16/08/2004 “Về Bản khai xuất nhập cảnh” khi nhập cảnh vào Liên bang Nga công dân nước ngoài phải nhận và điền thông tin vào Bản xuất nhập cảnh, nộp cho cán bộ công an cửa khẩu có trách nhiệm. Người cán bộ này sau khi đối chiếu các thông tin được khai trong Bản khai xuất nhập cảnh với các thông tin ghi trong visa và hộ chiếu của công dân nước ngoài sẽ đóng dấu nhập cảnh Liên bang Nga vào Thẻ xuất nhập cảnh.

Các mẫu biểu Bản khai xuất nhập cảnh được các cán bộ công an cửa khẩu có trách nhiệm hoặc đại diện các cơ quan cung cấp dịch vụ vận chuyển công dân nước ngoài nhập cảnh vào Liên bang Nga, cấp phát miễn phí cho công dân nước ngoài khi họ nhập cảnh Liên bang Nga.

Công dân nước ngoài phải mang theo người Bản khai xuất nhập cảnh trong suốt thời gian cư trú tại Liên bang Nga và xuất trình thẻ này cùng các giấy tờ khác để làm thủ tục đăng ký tại nơi lưu trú.

Trong trường hợp hư hỏng hay đánh mất Bản khai xuất nhập cảnh, công dân nước ngoài trong vòng 3 ngày phải trình báo cho cơ quan Bộ Nội vụ sở tại nơi cư trú tại Nga. Khi công dân nước ngoài xuất trình được các giấy tờ là cơ sở để họ nhập cảnh vào Liên bang Nga, họ sẽ được cấp phó bản Bản khai xuất nhập cảnh miễn phí.

Khi xuất cảnh khỏi Liên bang Nga công dân nước ngoài phải nộp lại Bản khai xuất nhập cảnh cho cán bộ công an cửa khẩu có trách nhiệm tại cửa khẩu xuất nhập cảnh qua biên giới quốc gia Liên bang Nga.