Генеральное консульство Российской Федерации в городе Хошимине
+84-28-3-930-39-36 (при звонках из России),
028-3-930-39-36 (при звонках по Вьетнаму), +84903084588 (для экстренной связи)
/
ru
26 декабря / 2018

Ежегодная пресс-конференция Генерального консула России в г.Хошимине А.Попова

26 декабря Генеральный консул России в г.Хошимине А.Попов организовал брифинг для корреспондентов центральных и местных вьетнамских масс-медиа изданий по итогам развития российско-вьетнамских отношений в 2018 г.

Представителям СМИ были даны исчерпывающие ответы на многочисленные вопросы, касающиеся различных аспектов двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, подходов России к решению актуальных вопросов международной повестки дня.

Особый интерес собравшиеся проявили к проблематике развития отношений между городами и провинциями южной части СРВ с субъектами Российской Федерации, а также намеченными на 2019 г. мероприятиями в рамках «перекрестных» годов России во Вьетнаме и Вьетнама в России.

В брифинге также принял участие руководитель хошиминского отделения Торгового представительства России в СРВ Д.Макаров.

Ngày 26 tháng 12 Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh A.Popov đã tổ chức cuộc họp báo dành cho các phóng viên, nhà báo của các cơ quan thông tin đại chúng Trung ương và địa phương Việt Nam về kết quả phát triển mối quan hệ Nga–Việt trong năm 2018.

Đại diện giới truyền thông đại chúng đã nhận được những giải đáp lời toàn diện về các vấn đề liên quan đến những khía cạnh khác nhau của mối quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực chính trị, kinh tế thương mại và nhân văn, cách tiếp cận của Nga trong giải quyết các vấn đề nghị sự quốc tế.

Những người tham dự đặc biệt quan tâm đến chủ đề phát triển mối quan hệ giữa các tỉnh thành phía Nam Việt Nam với các chủ thể Liên bang Nga, cũng như các hoạt động trong khuôn khổ “Năm luân phiên” Nga tại Việt Nam và năm Việt Nam tại Nga đã được lên kế hoạch cho năm 2019.

Tại buổi họp báo có sự tham gia Trưởng chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh сủa Cơ quan Đại diện Thương mại Liên bang Nga Ngài D.Makarov.