Генеральное консульство Российской Федерации в городе Хошимине
+84-28-3-930-39-36 (при звонках из России),
028-3-930-39-36 (при звонках по Вьетнаму), +84903084588 (для экстренной связи)
/
ru
26 сентября / 2018

Генеральный консул Российской Федерации в г.Хошимине А.В.Попов принял участие в траурных мероприятиях в Хошимине в связи с кончиной Президента Вьетнама Чан Дай Куанга

А.В.Попов оставил следующую запись в книге соболезнований:

"От имени коллектива Генконсульства и от себя лично выражаю глубокие соболезнования руководству и народу Вьетнама, родным и близким Президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга в связи с его безвременной кончиной.

На всех высоких государственных постах товарищ Чан Дай Куанг снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет, многое сделал для укрепления национальной безопасности страны и защиты интересов Вьетнама на международной арене.

Товарищ Чан Дай Куанг навсегда останется в наших сердцах как выдающийся государственный деятель, внесший большой личный вклад в укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами.

Разделяя боль и скорбь вьетнамских друзей, склоняем головы перед памятью доброго друга России – Президента Чан Дай Куанга."

Tổng lãnh sự LB #Nga tại thành phố Hồ Chí Minh Ông A.V.Popov đã tham gia hoạt động tang lễ tại Hồ Chí Minh liên quan đến việc Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang từ trần

Ông Popov đã ghi như sau trong sổ tang:

"Được tin Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang đột ngột qua đời, thay mặt Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh và nhân danh cá nhân xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, gia quyến và người thân của đồng chí Trần Đại Quang.

Trên tất cả các cương vị nhà nước cao cấp đồng chí Trần Đại Quang luôn dành được sự kính trọng của đồng bào đồng chí, có uy tín quốc tế cao, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp gìn giữ nền an ninh quốc gia và bảo vệ các lợi ích của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng chí Trần Đại Quang sẽ còn mãi trong trái tim của mỗi chúng ta như là một nhà lãnh đạo nhà nước xuất sắc, người đã có những đóng góp cá nhân to lớn cho việc củng cố mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước chúng ta. Xin được chia sẻ nỗi đau buồn cùng các bạn Việt Nam, xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh người bạn tốt của nước Nga – Chủ tịch Trần Đại Quang".