Генеральное консульство Российской Федерации в городе Хошимине
+84-28-3-930-39-36 (при звонках из России),
028-3-930-39-36 (при звонках по Вьетнаму), +84903084588 (для экстренной связи)
/
ru

Концерт профессора Московской консерватории им. П.И. Чайковского и Московского государственного института культуры Василия Щербакова в Хошиминской консерватории

В 2019 году отмечается 115-летие со дня рождения великого советского композитора, дирижера, педагога и пианиста Дмитрия Кабалевского. В этой связи одноименный Фонд выступил организатором концертов классической музыки и мастер-классов во Вьетнаме.

22 февраля при содействии Российского центра науки и культуры в г.Ханое (РЦНК) в Хошиминской консерватории прошел концерт директора упомянутого Фонда, пианиста, композитора, профессора Московской консерватории им. П.И. Чайковского и Московского государственного института культуры, лауреата Международных конкурсов Василия Щербакова. Программа вечера включала всемирноизвестные композиции Д.Кабалевского, Ф.Шопена, С.Рахманинова и В.Щербакова. Малый зал консерватории не смог вместить всех желающих.

Генеральный консул России в г.Хошимине А.В.Попов поблагодарил маэстро за виртуозное исполнение музыкальных произведений.

Năm 2019 tổ chức kỷ niệm 115 năm ngày sinh của nhà soạn nhạc Liên Xô, nhạc trưởng, người thầy và nghệ sĩ piano vĩ đại Dmitry Kabalevsky. Nhân sự kiện này, Quỹ mang tên ông đứng ra tổ chức các buổi hòa nhạc kinh điển và các lớp học bồi dưỡng ở Việt Nam.

Như vậy, với sự hỗ trợ của Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (TTKH&VH Nga) tại Việt Nam vào ngày 22 tháng 2 Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức các buổi hòa nhạc của Chủ tịch Quỹ nói trên là nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc, giáo sư Nhạc viện Matxcơva mang tên P.I. Tchaikovsky và Viện Văn hóa Quốc gia Matxcơva, người đã đoạt giải trong các cuộc thi quốc tế Vasily Shcherbakov. Chương trình dạ hội gồm các tác phẩm nổi tiếng của D.Kabalevsky, F.Chopin, S. Rachmaninov, và V. Scherbakov. Phòng nhỏ của Nhạc viện không đủ chỗ cho tất cả mọi khách.

Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại thành phố Hồ Chí Minh A.V.Popov cảm ơn nhạc sĩ đa tài đàn tác phẩm nhạc một cách vẻ vang.