Генеральное консульство Российской Федерации в городе Хошимине
+84-28-3-930-39-36 (при звонках из России),
028-3-930-39-36 (при звонках по Вьетнаму), +84903084588 (для экстренной связи)
/
ru
22 февраля / 2019

О траурных мероприятиях в Хошимине в связи с кончиной заместителя председателя Народного комитета города Нгуен Тхи Тху

Генеральный консул Российской Федерации в г.Хошимине А.В.Попов принял участие в траурных мероприятиях в Хошимине в связи с кончиной заместителя председателя Народного комитета города Нгуен Тхи Тху и выразил соболезнования руководству г.Хошимина и родным госпожи Нгуен Тхи Тху.

В книге соболезнований он, в частности, отметил, что ушел из жизни талантливый руководитель, много лет трудившийся на благо социально-культурного развития, процветания города Хошимина и улучшения качества жизни его жителей. Её преданность делу снискала уважение и любовь.

Tổng lãnh sự LB Nga tại thành phố Hồ Chí Minh Ngài A.V. Popov đã tham gia hoạt động tang lễ tại Hồ Chí Minh liên quan đến việc Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bà Nguyễn Thị Thu từ trần.

Ngài A.V. Popov nhấn mạnh trong sổ tang rằng một nhà lãnh đạo tài tình, đã nhiều năm lao động cống hiến cho sự phát triển văn hóa xã hội vì sự phồn thịnh của thành phố Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đã ra đi. Lòng trung thành của Bà đối với sự nghiệp mà mình theo đuổi xứng đáng nhận được kính trọng và sự yêu mến của mọi người.