Генеральное консульство Российской Федерации в городе Хошимине
+84-28-3-930-39-36 (при звонках из России),
028-3-930-39-36 (при звонках по Вьетнаму), +84903084588 (для экстренной связи)
/
ru
21 апреля

Об открытии визовых центров России во Вьетнаме/Thông báo về việc mở Trung tâm Visa Nga tại Việt Nam

Thông báo về việc mở Trung tâm Visa Nga tại Việt Nam

Xin trân trọng thông báo rằng, từ ngày 19 tháng 04 năm 2019 tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng Trung tâm thị thực Nga “VFS Global” chính thức hoạt động.
Vui lòng chú ý đến sự cần thiết trong việc điền đơn xin cấp thị thực trên website: visa.kmid.ru đúng đơn vị, nơi quý khách dự định nộp hồ sơ: Trung tâm visa "VFS Global" nếu nộp hồ sơ tại Trung tâm Visa, hay Đại sứ quán Nga tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán hoặc các Tổng Lãnh sự quán.
Đề nghị đối với vấn đề hoàn thành thủ tục visa vào Liên bang Nga có thể liên hệ những địa chỉ dưới đây:
Thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Thời gian làm việc: thời gian nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6: 09-15.00
Thời gian trả hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6 từ 15.00 đến 17.00
Điện thoại: +842835212005
Email: info.russiavn@vfshelpline.com
Website: vfsglobal.com/russia/vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà Resco, số 94-96 phố Nguyễn Du, phương Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí minh, Việt Nam
Thời gian làm việc: thời gian nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6: 09-15.00
Thời gian trả hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6 từ 15.00 đến 17.00
Điện thoại: +842835212005
Email: info.russiavn@vfshelpline.com
Website: vfsglobal.com/russia/vietnam
Thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Green Plaza, số 223 phố Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Thời gian làm việc: thời gian nhận hồ sơ từ thứ hai đến thứ 6: 09-15.00
Thời gian trả hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6 từ 15.00 đến 17.00
Điện thoại: +842835212005
Email: info.russiavn@vfshelpline.com
Website: vfsglobal.com/russia/vietnam

-----

Russia Visa Application Centers in Vietnam
From 19 April 2019 application documents for Russian visa can be applied via Russian Visa Application Centers «VFS Global» in Hanoi, Ho Chi Minh and Danang.
Please take a notice that a place of visa applying should be chosen correctly when you fill in a visa application form online on visa.kdmid.ru: Visa Center VFS Global if you apply through Visa Centers or Embassy of Russia in Hanoi, Consulates General in Ho Chi Minh or Danang if you apply directly through Consular section in Hanoi and Consulate General.
We highly recommend to apply your visa documents via Centers mentioned above.
Hanoi
Address: 1st floor, Ocean Park building, 1 Dao Duy Anh street, Phuong Mai ward, Dong Da district, Haniu, Vietnam
Application submission: 09:00-15:00, Monday-Friday
Passport Collection: 15:00-17:00, Monday-Friday
Helpline: +842835212005
Email: info.russiavn@vfshelpline.com
Website: vfsglobal.com/russia/vietnam
Ho Chi Minh
Address: 4th floor, Resco Building, 94-96 Nguyen Du street, Bennghe ward, District 1, Ho Chi Minh, Vietnam
Application submission: 09:00-15:00, Monday-Friday
Passport Collection: 15:00-17:00, Monday-Friday
Helpline: +842835212005
Email: info.russiavn@vfshelpline.com
Website: vfsglobal.com/russia/vietnam
Danang
Address: 5th floor, Green Plaza, 223 Tran Phu, Phuoc Ninh ward, Hai Chau district, Da Nang, Vietnam
Application submission: 09:00-15:00, Monday-Friday
Passport Collection: 15:00-17:00, Monday-Friday
Helpline: +842835212005
Email: info.russiavn@vfshelpline.com
Website: vfsglobal.com/russia/vietnam

-----

Об открытии визовых центров России во Вьетнаме

Сообщаем, что с 19 апреля 2019 года в Ханое, Хошимине и Дананге работают российские визовые центры «Ви-Эф-Эс Глобал».
Обращаем внимание на необходимость при заполнении визовых анкет на сайте visa.kdmid.ru корректного указания учреждения, в котором Вы планируете подавать документы: визовый центр «Ви-Эф-Эс Глобал» при подаче в визовый центр, но Посольство России в Ханое или Генеральное консульство в Хошимине или Дананге при подаче непосредственно в Посольстве или Генконсульство.
Рекомендуем для оформления виз на въезд в Российскую Федерацию обращаться в указанные центры по адресу:
Ханой
Адрес: ул.Даозуиань, 1 , Оушен парк, 1-й этаж.
Часы работы: прием документов с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00; выдача документов с понедельника по пятницу с 15:00 до 17:00.
Телефон: +842835212005
Электронная почта: info.russiavn@vfshelpline.com
Интернет-сайт: vfsglobal.com/russia/vietnam
Хошимин
Адрес: ул.Нгуензу, 94-96, Реско, 4-й этаж
Часы работы: прием документов с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00; выдача документов с понедельника по пятницу с 15:00 до 17:00.
Телефон: +842835212005
Электронная почта: info.russiavn@vfshelpline.com
Интернет-сайт: vfsglobal.com/russia/Vietnam
Дананг
Адрес: ул.Чанфу, 223, Грин плаза, 5-й этаж
Часы работы: прием документов с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00; выдача документов с понедельника по пятницу с 15:00 до 17:00.
Телефон: +842835212005
Электронная почта: info.russiavn@vfshelpline.com
Интернет-сайт: vfsglobal.com/russia/Vietnam