Поздравление с Национальным праздником СРВ
Генеральное консульство Российской Федерации в городе Хошимине
+84-28-3-930-39-36 (при звонках из России),
028-3-930-39-36 (при звонках по Вьетнаму), +84903084588 (для экстренной связи)
/
ru
01 сентября / 2020

Поздравление с Национальным праздником СРВ

Дорогие вьетнамские друзья,

Сердечно поздравляю Вас с Национальным праздником Социалистической Республики Вьетнам – 75-летием провозглашения
Хо Ши Мином Декларации независимости.

Героизм и самоотверженность вьетнамского народа, проявленные
в ходе борьбы за свободу и независимость Родины, а также в годы восстановления и развития страны, позволили добиться выдающихся побед
и свершений в социально-экономической сфере, высокого авторитета
на международной арене.

Сегодня Вьетнам – это современное государство с динамично растущей экономикой, активный участник ряда региональных и международных объединений, а в 2020 году – непостоянный член Совета Безопасности ООН и председатель АСЕАН.

Российско-вьетнамские отношения опираются на многолетние традиции сотрудничества и взаимной поддержки. Как вы знаете, в
2019 и 2020 гг. в России и Вьетнаме проходят «перекрестные года», которые приурочены к 25-летию подписания Договора об основах дружественных отношений и 70-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Их проведение ярко свидетельствует о решимости руководителей и народов двух стран продолжать развивать славные традиции двусторонних отношений. Уверен, что и впредь наши страны
и народы будут продолжать идти плечом к плечу, оказывать друг другу содействие и поддержку.

Пользуясь случаем, желаем Вам мирного неба, благополучия и дальнейших успехов.


Генеральный консул России в г.Хошимине

А.В.Попов

***

Thưa các bạn Việt Nam kính mến,

Xin chân thành chúc mừng các bạn nhân dịp kỷ niệm Ngày lễ Quốc Khánh
nước CHXHCN Việt Nam – 75 năm ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Chủ nghĩa anh hùng và lòng dũng cảm của nhân dân Việt Nam thể hiện trong
cuộc đấu tranh giành tự do và độc lập cho Tổ quốc, cũng như trong những năm khôi phục và phát triển đất nước đã tạo điều kiện để đạt được những thành tựu hết sức to lớn trong lĩnh vực kinh tế-xã hội, uy tín cao trên trường quốc tế.

Hôm nay Việt Nam là một nước hiện đại có sự phát triển kinh tế cao, thành viên tích cực của hàng loạt tổ chức khu vực và quốc tế, còn vào năm 2020 – ủy viên
không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Chủ tịch ASEAN.

Mối quan hệ Nga – Việt dựa trên tình hữu nghị truyền thống lâu đời, sự hợp tác và tương trợ lẫn nhau. Như các bạn biết, vào những năm 2019 và 2020 ở Nga và Việt Nam diễn ra “năm chéo” nhằm hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của mối quan hệ hữu nghị và 70 năm ngày thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước chúng ta. Việc tổ chức “năm chéo” Nga – Việt là minh chứng rõ ràng về quyết tâm tiếp tục phát triển truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ song phương của Lãnh đạo và dân tọc hai nước chúng ta. Tôi tin rằng, hai nước, hai dân tộc chúng ta sẽ tiếp tục
vai kề vai sát cánh, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau.

Nhân dịp này, xin chúc các bạn một bầu trời hòa bình, có nhiều sức khỏe và
các thành tích mới.

 

Tổng Lãnh sự LB Nga tại thành phố Hồ Chí Minh

Aleksei Popov