Генеральное консульство Российской Федерации в городе Хошимине
+84-28-3-930-39-36 (при звонках из России),
028-3-930-39-36 (при звонках по Вьетнаму), +84903084588 (для экстренной связи)
/
ru

Роснефть» помогает продвижению российской культуры во Вьетнаме

24 октября в г.Хошимине генеральный директор компании "Роснефть Вьетнам Б.В." (дочерняя компания ПАО "НК "Роснефть") Марвин Годдингс и председатель хошиминского отделения Общества российско-вьетнамской дружбы Хоанг Минь Нян подписали протокол о содействии.

Российская нефтяная компания, многие годы успешно работающая во Вьетнаме, в соответствии с имеющейся договоренностью, выделит 350 млн. вьетнамских донгов на продвижение российской культуры и искусства.

Выступая на церемонии, Генеральный консул России в Хошимине А.В.Попов подчеркнул важность постоянной спонсорской помощи Обществу российско-вьетнамской дружбы со стороны компании «Роснефть». Он выразил уверенность, что выделенные целевые средства будут способствовать дальнейшему углублению отношений между двумя странами, станут реальным вкладом в распространение российской культуры не только в городе Хошимине, но и в южной части Вьетнама в целом

Ngày 24 tháng 10 tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Công ty “Rosneft Vietnam BV” (Công ty con của Tập đoàn nhà nước “Rosneft”) Ngài Marvin Goddings và Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nga TP. Hồ Chí Minh Hoàng Minh Nhân đã ký biên bản tài trợ.

Công ty dầu khí Nga đã nhiều năm hoạt động thành công tại Việt Nam, theo thỏa thuận sẽ trích 350 triệu Việt Nam đồng để hỗ trợ việc quảng bá nền văn hóa và nghệ thuật Nga.

Phát biểu tại lễ ký thỏa thuận, Tổng Lãnh sự Nga tại TP. Hồ Chí Minh A.V.Popov nêu bật ý nghĩa quan trọng của sự hỗ trợ thường xuyên từ phía Công ty “Rosneft”. Ông bày tỏ tin tưởng rằng các khoản tài trợ này sẽ góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước, đóng góp thiết thực vào việc quảng bá nền văn hóa Nga không chỉ ở TP. Hồ Chí Minh mà còn ở khu vực phía Nam Việt Nam.