Генеральное консульство Российской Федерации в городе Хошимине
+84-28-3-930-39-36 (при звонках из России),
028-3-930-39-36 (при звонках по Вьетнаму), +84903084588 (для экстренной связи)
/
ru
30 апреля / 2019

Закрытие Генерального консульства на майские праздники

 

ВНИМАНИЕ!

В СВЯЗИ С ПРАЗДНИЧНЫМИ ДНЯМИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В Г.ХОШИМИНЕ
1-5 И 9-12 МАЯ 2019 Г.
НЕ БУДЕТ ВЕСТИ ПРИЕМ

 

XIN THÔNG BÁO RẰNG VÌ CÁC NGÀY LỄ CỦA LIÊN BANG NGA
TỔNG LÃNH SỰ QUÁN LIÊN BANG NGA
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VÀO NGÀY 1-5 VÀ 9-12 THÁNG 5 NĂM 2019 SẼ KHÔNG TIẾP KHÁCH

 

PLEASE BE INFORMED THAT DUE TO PUBLIC HOLIDAYS
IN THE RUSSIAN FEDERATION
THE CONSULATE GENERAL
OF THE RUSSIAN FEDERATION
IN HO CHI MINH CITY WILL BE CLOSED
ON MAY 1-5 AND 9-12, 2019.